Agrarisch

Landbouwers en Veehouders runnen hun bedrijf vaak samen met hun gezin waarbij we alle tijd nemen om jaarlijks aan tafel het gehele pakket door te nemen , en 24 uur per dag bereikbaar zijn voor onze relaties.Per 2016 kunnen we tevens de Achmea Interpolis pakketten overvoeren naar ons agentschap bij Achmea Avero waardoor er geheel nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan om samen te werken met Agrarisch Nederland.